Økonomi dokumenter

Published on mars 27th, 2017 | by Ola Michaelsen

0

Få kontroll over reise-regnskapet

Det kan være komplisert og omfattende å holde oversikt over dine utlegg og reiseregningene som sendes inn til oppgjør. Før krevde dette mange ledd. Man måtte få kvittering på alle omkostninger, sende dette inn til økonomi-avdelingen, dette måtte så prosesseres gjennom arbeidsgivers retningslinjer. Det ble fylt opp perm etter perm som måtte arkiveres på eget lager. Men nå er framtiden kommet oss i møte, og oppgjøret kan skje kontinuerlig.

For arbeidstakeren kan nå bare skanne, laste opp og sende inn dokumentene i det nye systemet. Alle arbeiderne vil bli registrert i appen som så gjennomfører og lagrer alle dokumenter i en intern sky som gjør det mulig å prosessere utlegg og reiseregninger, direkte etter at de er sendt inn.

En mellomstor bedrift

Det kan bli en kjærkommen hjelp da den er enkel å laste ned enten på mobil eller tablet, noe som gjør at alle kan ha den med i lomma. Dermed kan man sende utleggene inn med en gang de blir registrert eller man kan samle dem opp gjennom en uke eller avtalt periode. Da kan arbeidsgiveren planlegge og sortere ut hvilke arbeidere de skal ta for seg til en hver tid. Ved alltid å håndtere regninger fra reisevirksomhet eller lignende, vil man hele tiden ha oversikt over regnskapet og kan enklere budsjettere for en måned eller år.

Enkelt for medarbeideren og trygt for lederen

En medarbeider kan enkelt registrere et kort som belastes. Når dokumentet eller bilde er sendt inn, vil de raskt og ikke minst automatisk bli sendt til ansvarlig for signering.

Vider kan en leder bare sitte og vente på de automatiske oppdateringene. Han kan se gjennom de ulike sendingene mens man er i farta, og være trygg på at systemet fungerer optimalt til en hver tid. Så med disse forbedringene, kan ledere og administrasjon ha fokus på verdiskapning. Så kan systemet gjøre jobben for dem samtidig.

Enkelt når alle er koblet til

Og fordi så mange er koblet til nettverket i dag, er det utrolig forenklende å ha en app som gjør alt arbeidet for dem. Ikke bare ledere profitterer på dette, men arbeiderne kan også fokusere på det de er best på. Systemet fungerer på mange andre måter og kan bli en helhetlig funksjon som hjelper bedrifter i alle faser av driften. Det er ledd i en god logistikk-bedrift å lokalisere flaskehalsene for så å utbedre dem. Da kan bedriften øke sitt overskudd og sine markedsandeler.

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑