Hobby Fotball

Published on mars 5th, 2017 | by Ola Michaelsen

0

Ikke alle kan bli stjerner

Fotball er en stor idrett over hele verden, så også her i Norden. Det går nok mange hundre tusen rundt og drømmer om å bli den nye Zlatan eller en av de andre store fotballstjernene som skinner om kapp på fotballstjernehimmelen. For fotballen har blitt enda mer populær blant små gutter og jenter parallelt med at de fremtredende spillernes status bare stiger og stiger. Klart det virker forlokkende for unge å kunne oppnå en slik status. Stenrik og beundret av alle.

Dessverre er det nok ikke bare de unge selv, som har ambisjoner om å nå langt. Veldig ofte er det ambisjoner man deler med foreldrene som dermed er med på å legge et nesten utilbørlig press på den oppvoksende. Det er definitivt en bakside ved idretten dette at man har ambisiøse foreldre som blir i overkant ivrige på sine barns vegne.

Om det er drømmen om at de skal kunne nå høyder de selv aldri nådde, mindreverdighetskomplekser eller selvopptatthet som driver de til dette er ikke godt å si noe om. Ett er i alle fall sikkert at det er mye god idrettsglede hos gutter og jenter som har gått tapt fordi mor og far pushet de lenger enn de selv var villige til å gå.

La ungen utvikle seg i sin egen takt. Fotball er ingen utstyrssport så gi ungene det de trenger – hverken mer eller mindre. Alt de trenger av fotballutstyr finner du på www.unisportstore.no så det aller beste er at foreldre og barn setter seg sammen foran skjermen og diskuterer seg frem til hva som er det reelle behovet pr i dag og hvilket fotballutstyr det kan bli aktuelt å supplere med etter hvert som prestasjonene blir bedre og kravene høyere. Slik motiverer man barna dessuten lærer de seg en viktig lekse om prioritering. Det viktigste først. Det er jo også viktig å premiere barna for innsats og resultater som springer ut av deres egen og naturlige idrettsglede.

Bare en av mange hundre tusen barn når de store høydene. Derfor er det viktig at alle de som ikke gjør det blir skuffet og forlater idretten. Og det hender ofte i tilfeller der barn har slitt mer for å tilfredsstille foreldrenes ambisjoner enn sine egne. Det naturlige målet må være at alle de som ikke er blant de aller mest talentfulle skal fortsette å drive idrett på sitt nivå. Fotballutstyr finnes jo for alle nivåer og for alle aldre.

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑